» معرفی کتاب : دختر تحصیلکرده

معرفی کتاب : دختر تحصیلکرده

دختر تحصیلکرده


نویسنده متولد سپتامبر 1986 در آیداهوی آمریکا است . او در خانه به دنیا آمد .تا نه سالگی شناسنامه نداشت و پیش از هفده سالگی به کلاس درس پا نگذاشت .در منزل ،نزد مادر درس می خواند ،ولی بیشتر اوقاتش صرف کار در حیاط قراضه های پدر و جا کردن آذوقه در شیشه های مربا شد . این همه بدان خاطر بود که پدر و مادرش در زمره ی مورمون هایی بودند که خود را برای آخرالزمان آماده میساختند و نسبت به آموزش دولتی ،امور طبی و بیمارستان و پلیس فدرال بدگمان بودند.

تارا در کنار کوه باک و در دنیای کوچکی بالنده میگردد که عقاید بیمارگونه ی پدر ،سخت بر آن سایه افکنده . رفته رفته اما ذهن وقاد تارا دست به خودکاوی میزند و عطش دانش در او بیدار میشود و خانه و خانواده را به هوای تحصیل ترک میگوید ...

این کتاب ماجرای این سرگذشت دلنشین و پرفراز و فرود است . کتابی که بلافاصله او را شهره ساخت و به تشخیص بسیاری ،در ردیف بهترین آثار سال 2018 قرار گرفت

انتشارات نیلوفر

نویسنده : تارا وستور

ترجمه : هوشمند دهقان


فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله