» چرا حتی خودخواهترین افراد هم، باید نسبت به گسترش «فقر» حساس باشند؟

چرا حتی خودخواهترین افراد هم، باید نسبت به گسترش «فقر» حساس باشند؟

چرا حتی خود خواهترین افراد هم، باید نسبت به گسترش «فقر» حساس باشند؟

فقر، پدیدهای دردناک و وضعیتی ناعادلانه است که بشریت همواره با آن روبرو بوده است. صرف نظر از مسئولیت وجدانی و انسانی هر یک از ما در برابر سرنوشت همنوعان خود، که ما را موظف میکند در حدّ توان برای کاهش و التیام دردهای فقرا تلاش کنیم، منافع دیگری نیز از ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی فقیران نصیب غیر فقیران و به طور کلی، جامعه بشری خواهد شد. در زیر برخی از این منافع را بر میشمریم:


اول: زندگیهای هدر رفته

فقر به معنای هدر رفتن زندگی افرادی است که اگر قادر به بهره برداری کامل از توانمندیهای بالقوه ی خود بودند، به شکوفایی میرسیدند و جامعه را نیز از میوه های استعداد خود بهره مند میکردند.


دوم: ایفای نقش مخرب اجتماعی

فقرا، نه تنها از استعدادهای نهفته ی خویش برای ارتقاء زندگی خود، خانواده، و جامعه استفاده نمیکنند، بلکه بالاجبار و از سر ناچاری، بعضا با درگیر شدن در فعالیت های مخربی چون تکدیگری سازمان یافته، اعتیاد، فحشاء، سرقت، و سایر فعالیت های مجرمانه به سلامت جامعه آسیب میزنند.


سوم: گسترش بیماریها

افراد فقیر مستعد انواع بیماریها هستند که علاوه بر خود و اطرافیان، میتوانند تمام جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهند. مثلا بیماریهایی چون ایدز و مالاریا در کشورهای فقیر آفریقایی شیوع بیشتری دارد و عدم آگاهی و توجه فقرا نسبت به سلامتی خود، باعث تهدید سلامت در سطح جهانی میشود.


چهارم: سوء استفاده سیاسی

شرایط سخت زندگی و ناامیدی موجود در جوامع فقیر، راه را برای مدعیان حمایت و نجات باز میکند. بنابراین، جوامع فقیر بستر مناسبی برای گسترش عقاید افراطی سیاسی همچون کمونیزم، فاشیزیم، و افراطگرایی مذهبی هستند. به عنوان نمونه، مشاهده میکنیم که القاعده و طالبان پیروان خود را در فقیرنشین ترین مناطق مناطق اسلامی جستجو میکنند و بسیاری از بمبگذاران انتحاری، با امید به وعدهی کمک مالی به سایر اعضای خانواده، خود را قربانی میکنند.


پنجم: منافع کسب و کارها از توسعه مناطق فقیرنشین

کمک به رشد اقتصادی مناطق فقیرنشین، در واقع به معنای گسترش بازار برای انواع کسبوکارها در سایر کشورهاست. افزایش تولید هم به نوبه ی خود، باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات و ارزانتر تمام شدن محصولات صنعتی خواهد شد که امکان برخورداری از آنها را برای تعداد بیشتری از مردم جهان، به ویژه در مناطق محروم فراهم خواهد کرد.


ششم: بحران مهاجرت

امروزه، در بسیاری از کشورهای دنیا، ساکنان شهرهای بزرگ با معضل هجوم گسترده افراد کمدرآمد از روستاها و شهرهای کوچک مواجه هستند؛ پدیدهای که تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را ایجاد نموده است. همچنین بسیاری از ساکنان کشورهای پیشرفته، از هزینه های اقتصادی و اجتماعی مهاجرانی که به امید یافتن زندگی بهتر، به طور قانونی یا غیرقانونی از مناطق فقیرنشین به این کشورها کوچ کرده اند رنج میبرند.


بنابراین واقعیت آن است که عوارض ناشی از گسترش فقر، میتواند به افراد غیرفقیر نیز آسیب وارد کند. در نتیجه علاوه بر مسؤولیت های اخلاقی و انسانی در قبال فقر، حتی با در نظر گرفتن خودخواهانه ترین نگرشها نیز، همه ما موظف به تلاش برای ریشه کن کردن پدیدهی شوم «فقر» هستیم.

فیلیپ کاتلر

این متن، خلاصهایست از فصل اول کتاب:

Up & Out of poverty; The social marketing solution

ترجمه و تلخیص: موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»


فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله