معرفی کتاب - ماجراهای عاشقانه

» معرفی کتاب - ماجراهای عاشقانه

معرفی کتاب - ماجراهای عاشقانه

حکیم نبض کنیزک را در دست داشت و داستان زندگیش را پرس و جو میکرد و از جهیدن نبض کنیزک دانست که او عاشق زرگری در سمرقند است. به تجویز حکیم، کنیزک به وصال معشوق رسید و کنیزک بهبود یافت. اما ماهها بعد هنگامی که زرگر سمرقندی رنگ و رویش تغییر کرد احساس کنیزک هم عوض شد:


چون ز رنجوری جمال او نماند

جان دختر در وبال او نماند


چون که زشتو ناخوشو رخزرد شد

اندک اندک در دل او سرد شد


عشقهایی کز پی رنگی بود

عشق نبود عاقبت ننگی بود


برگرفته از کتاب "ماجراهای عاشقانه" نوشته دکتر محمدرضا سرگلزایی


مرکز پخش: تهران، مؤسسهی آفتابمهر، تلفن: ۸۸۱۰۹۳۴۹آخرین مطالب این وبلاگخرید اینترنتی قهوه
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
Buy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap