» معرفی کتاب : "خودت را دوست داری؟"

معرفی کتاب :

سقراط می‌گوید خودآگاهی یعنی آگاهی از احساسات و هیجانات در لحظه وقوع آن‌ها. بنابراین اگر همان لحظه که خجالت می‌کشی بدانی چه چیز یا چه کسی در درون توست که خجالت می‌کشد آن‌گاه می‌توانی با اجزای درونت آشنا شوی. همین سقراط بزرگ بر سر در مدرسه‌اش این‌ عبارت را نصب کرده بود: من کیستم؟ پاسخ این سوال در اتفاقات روزانه و واکنشی است که تو به آن‌ها می‌دهی، تاکنون اگر عصبانی می‌شدی می‌گفتی نباید عصبانی شوم، باید خشم خود را کنترل کنم. از امروز بپرس چه کسی در درون من عصبانی شد؟ چه چیز او را عصبانی کرد؟ آیا او مورد توهین قرار گرفت؟ او از چه چیزهایی می‌رنجد؟ او کیست؟ چه نام دارد؟ از چه زمانی در درون‌ من وجود داشته است؟ چگونه او را پنهان کرده بودم؟ کدام شخص درونم مامور اسیر کردن او شده بود؟ آن‌قدر بپرس تا با یکی از خودهای درونت کاملا آشنا شوی.


برگرفته از کتاب "خودت را دوست داری؟" نوشته دکتر محمدرضا سرگلزایی


فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله